Yükleniyor...

Yükleniyor..

CEZA GENEL HUKUKU, 5. bası, Ankara, Ekim 2022.


Temel Hukuk Dizisi kapsamında “Ceza Genel Hukuku” ismiyle yayımlanan bu kitapta, ceza hukukunun temel kavramları, ceza hukukuna hâkim olan ilkeler, suç kavramı ve unsurları, yaptırım, ceza ve güvenlik tedbiri kavramları bağlamında Türk Ceza Kanunu’nun “Genel Hükümler” başlıklı “Birinci Kitab”ında yer alan düzenlemeler açıklanmıştır. TCK’deki söz konusu düzenlemeler; çağdaş ceza hukuku yaklaşımları ışığında, Kanun’un benimsediği suç teorisine bağlı kalınmak suretiyle açıklanmıştır. Böylece eserden faydalananların, maddi ceza hukuku temel bilgisi edinmeleri ve mevcut bilgilerini güncellemeleri amaçlanmıştır.

Bir El Kitabı mahiyetinde hazırlanmış olan söz konusu eserin ilk bölümünde; ceza hukukunun işlevi, kaynakları ve ilkeleri açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümünde, maddi ceza hukukunun omurgasını oluşturan suçun unsurları; bu çerçevede, suçun maddi ve manevi unsurları ile hukuka aykırılık unsuru ele alınmıştır. Kitabın “kusurluluk ve kusurluluğu etkileyen haller” başlıklı üçüncü bölümünde ise, suçun unsurları dışında kalan ve işlediği suç nedeniyle kişinin kınanıp kınanamayacağı noktasında yapılan bir değerlendirmeden ibaret olan “kusur” konusu işlenmiştir. Dördüncü bölümde, “suçun özel görünüm biçimleri” olarak da ifade edilen; suça teşebbüs, suça iştirak, suçların içtimaı konuları incelenirken; beşinci ve son bölümünde, ceza hukukundaki “yaptırımlar” konusu ele alınmıştır.

Bu kitap, esas itibarıyla, hukuk fakültesi dışında diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan ceza hukuku dersini alan öğrencilerle, hukuk meslekleri dışında kamu görevi ve meslek giriş sınavlarına hazırlanan adayların yararlanabileceği içerikte bir eserdir. Bu nedenle kitapta, ceza hukukundaki teorik tartışmalara girmemeye ve özellikle Türk Ceza Kanunu hükümlerinin anlaşılırlığını sağlamaya özen gösterilmiştir. Konuların anlaşılırlığını sağlamak için açıklamalar kapsamında örneklere ve her bölüm sonunda özet açıklamalara yer verilmiştir. Yine, her bir bölüm sonuna, bölüm konularıyla ilgili olarak hazırlanmış örnek test soruları eklenmiştir.

Kitabın okuyuculara yararlı olması dileklerimizle, 


Çok Okunanlar

CEZA HUKUKU SİTESİ

Bu sitede Prof. Dr. İzzet Özgenç tarafından kaleme alınmış akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Telif haklarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Yayın içeriklerine ancak bilimsel esaslara uygun olarak atıf yapılabilir.