Yükleniyor...

Yükleniyor..

İNFAZ HUKUKU, 5. bası, Ankara, Ekim 2022.


Bu kitap, infaz hukuku alanında temel bilgileri içermektedir. Kitabın temel özelliği, teorik tartışmalara girilmeden, güncel mevzuata göre ceza hukuku yaptırımları, bunların infazı hakkında özlü bilgi vermektir. Kitap, esas itibarıyla Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin istifadesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, Türk ceza hukuku yaptırımlar sisteminin ve infaz hukukunun temel ilkelerinin aktarılmasından sonra, hapis ve adlî para cezalarının infazı konularına geniş yer verilmiş ve hapis cezasının ve güvenlik tedbirlerinin infazı sürecinde bu yaptırımları tamamlayan bir kurum olarak “denetimli serbestlik tedbiri” ele alınmıştır.

Esasen Türk Ceza Kanununda, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma (m. 53), eşya müsaderesi (m. 54), kazanç müsaderesi (m. 55), çocuklara özgü güvenlik tedbirleri (m. 56), akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri (m. 57) ve tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri (m. 60) olmak üzere muhtelif güvenlik tedbirlerine yer verilmiştir. Kitapta bu güvenlik tedbirlerinin tümüne yer verilmemiş olması, bu kitaptan istifade etmesi beklenen öğrencilere pratik faydasının bulunmamasından ileri gelmektedir.

Sözgelimi çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu personeli ve sosyal çalışma görevlileri tarafından uygulanacaktır (Çocuk Koruma Kanunu, m. 6, m. 33 vd.)[1]. Keza akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastasının koruma ve tedavi altına alındığı yüksek güvenlikli sağlık kurumlarındaki görevliler tarafından uygulanır (TCK, m. 57). Bu itibarla, Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri için hazırlanan bu eserde, bu güvenlik tedbirlerine yer vermeye gerek görülmemiştir.[1]      Bugün bu görev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 


Çok Okunanlar

CEZA HUKUKU SİTESİ

Bu sitede Prof. Dr. İzzet Özgenç tarafından kaleme alınmış akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Telif haklarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Yayın içeriklerine ancak bilimsel esaslara uygun olarak atıf yapılabilir.