Yükleniyor...

Yükleniyor..

TÜRK CEZA HUKUKU MEVZUATI, Cilt 1 (KANUNLAR), 30. bası, Ankara, Eylül 2022.


Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız “Türk Ceza Hukuku Mevzuatı” kitabımızın OTUZUNCU basısı, 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, son olarak 1.7.2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanunla (RG: 5 Temmuz 2022/31887) çeşitli kanunlarda  yapılan değişiklikler işlenerek hazırlanmıştır. 29. basısı itibarıyla Kitaba Askeri Ceza Kanunu da eklenmiştir.

Kitapta kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanunu’na ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanunu’nda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmüştür.

Eserin Türk hukuk camiasına yararlı olması dileklerimle, 


Çok Okunanlar

CEZA HUKUKU SİTESİ

Bu sitede Prof. Dr. İzzet Özgenç tarafından kaleme alınmış akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Telif haklarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Yayın içeriklerine ancak bilimsel esaslara uygun olarak atıf yapılabilir.