Yükleniyor...

Yükleniyor..

Kitaplar

İNFAZ HUKUKU, 5. bası, Ankara, Ekim 2022.
CEZA GENEL HUKUKU, 5. bası, Ankara, Ekim 2022.
Anayasa Mahkemesi Anayasa Araştırmaları Merkezi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin iş birliğiyle 16 ve 17 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri Sempozyumu" Kitabı, Ankara, Temmuz 2022.
TÜRK CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER, Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku, 18. bası, Ankara, Eylül 2022.
TÜRK CEZA HUKUKU MEVZUATI, Cilt 1 (KANUNLAR), 30. bası, Ankara, Eylül 2022.
SUÇ ÖRGÜTLERİ, 14. bası, Ankara, Mart 2022.
VERGİ CEZA HUKUKU ÇALIŞMALARI, Ankara, Temmuz 2021.
Çek Kanunu, 9. bası, Ankara, Şubat 2021.
Karşılaştırmalı Hukukta EKONOMİK SUÇLAR Uluslararası Sempozyumu, Tebliğler, Cilt I ve II, Ankara, Kasım 2020.
TÜBA COVID-19 GLOBAL OUTBREAK, Report on Judicial Changes and Interactions
TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu
Duyurular
Çok Okunanlar

CEZA HUKUKU SİTESİ

Bu sitede Prof. Dr. İzzet Özgenç tarafından kaleme alınmış akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Telif haklarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Yayın içeriklerine ancak bilimsel esaslara uygun olarak atıf yapılabilir.