Yükleniyor...

Yükleniyor..

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 7.12.2022 Tarihli ve E. 2022/6454, K. 2022/9716 Sayılı Kararına Konu Teşkil Eden Olay Bağlamında Hukuki Değerlendirmeler


23.03.2024'de yayınlandı 216 görüntüleme İndir

Duyurular
Çok Okunanlar

CEZA HUKUKU SİTESİ

Bu sitede Prof. Dr. İzzet Özgenç tarafından kaleme alınmış akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Telif haklarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Yayın içeriklerine ancak bilimsel esaslara uygun olarak atıf yapılabilir.