Yükleniyor...

Yükleniyor..

Makaleler

BİLGİ NOTU: TÜRK CEZA KANUNU’NA EKLENMEK İSTENEN “DİĞER FAALİYETLER” BAŞLIKLI 339/A MADDESİ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER

İşbu yayın içeriğinde, Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılmakta olan bir kanun teklifi hazırlığında Türk Ceza Kanunu’nda "Diğer faaliyetler" başlıklı 339/A maddesi ile yapılmak istenen yeni bir suç tanımı ve bu suç tanımı ile bağlantılı yeni hükümlere ilişkin hukuki değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Devamını Oku →
ALLAH’IN CEZALANDIRMASI YÖNÜNDEKİ İNANCA RAĞMEN, DEVLETİN CEZALANDIRMASININ GEREKLİLİĞİNE DAİR

İşbu makalenin içeriğini, işlediği suç dolayısıyla insanın Allah tarafından cezalandırılacağı yönündeki genel kabul gören inanış karşısında ayrıca devlet gücü kullanılarak cezalandırmaya gerek olup olmadığı yönünde maruz kaldığım soruya cevap olarak yaptığım açıklamalar oluşturmaktadır. 

Devamını Oku →
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 10.10.2022 tarihli ve E. 2021/38551, K. 2022/19186 sayılı Kararı Üzerine Hukuki Değerlendirmeler

İşbu yayın içeriğinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen yabancının istihdamı dolayısıyla, başta göçmen kaçakçılığı suçu olmak üzere, ceza hukuku sorumluluğu bağlamında çeşitli sorunlar, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun konuya ilişkin kararları dikkate alınarak tartışılmıştır. 

Devamını Oku →
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 26.9.2017 Tarihli ve E. 2015/15915, K. 2017/6715 Sayılı Kararına Konu Olan Olayla İlgili Hukuki Sorunlar

İşbu yayın içeriğinde, başta farklı görevlerde bulunan çok sayıda kişinin birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermekten dolayı ceza hukuku sorumluluğu olmak üzere, bu konu ile ilgili çeşitli sorunların gündeme geldiği Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 26.9.2017 tarihli ve E. 2015/15915, K. 2017/6715 sayılı Kararına konu olan olay, bu olayla ilgili olarak mercilerin çözüm şekilleri ve çözümlenmesi gereken hukuki sorunlar tespit edilmiştir. Doktora dersi çalışma konusu olan bu olayla ilgili hukuki değerlendirmeler, bilahare yayımlanacaktır. 

Devamını Oku →
TERK SUÇU, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 9.11.2022 tarihli ve E. 2020/466, K. 2022/709 sayılı Kararına Konu Olan Olayla İlgili Hukukî Değerlendirmeler

Karar incelemesi mahiyetindeki işbu yayın içeriğinde, başta TERK SUÇU olmak üzere, bu konu ile ilgili çeşitli sorunların gündeme geldiği Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun  9.11.2022 tarihli ve E. 2020/466, K. 2022/709 sayılı Kararına konu olan olayla ilgili hukukî değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Devamını Oku →
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 6.12.2022 Tarihli ve E. 2022/39, K. 2022/775 Sayılı Kararına Konu Olan Olayla İlgili Hukukî Değerlendirmeler

Karar incelemesi mahiyetindeki işbu yayın içeriğinde, başta ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU olmak üzere, bu konu ile ilgili çeşitli sorunların gündeme geldiği Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun  6.12.2022 tarihli ve E. 2022/39, K. 2022/775 sayılı Kararına konu olan olayla ilgili hukukî değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Devamını Oku →
KASTEN YARALAMA SUÇUNUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 7.12.2021 Tarihli ve E. 2021/1894, K. 2021/8638 Sayılı Kararına Konu Olan Olayla İlgili Hukukî Değerlendirmeler

Karar incelemesi mahiyetindeki işbu yayın içeriğinde, başta kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri olmak üzere, bu konu ile ilgili çeşitli sorunların gündeme geldiği Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 7.12.2021 tarihli ve E. 2021/1894, K. 2021/8638 sayılı Kararına konu olan olayla ilgili hukukî değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Devamını Oku →
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 7.12.2022 Tarihli ve E. 2022/6454, K. 2022/9716 Sayılı Kararına Konu Teşkil Eden Olay Bağlamında Hukuki Değerlendirmeler

Karar incelemesi mahiyetindeki işbu yayın içeriğinde, başta kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi olmak üzere, bu konu ile ilgili çeşitli sorunların gündeme geldiği  Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 7.12.2022 tarihli ve E. 2022/6454, K. 2022/9716 sayılı Kararına konu teşkil eden olayla ilgili hukukî değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Devamını Oku →
HEDEFTE SAPMA, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 14.9.2023 Tarihli ve E. 2022/10150, K. 2023/5318 Sayılı Kararına Konu Teşkil Eden Olayla İlgili Hukukî Değerlendirmeler

Karar incelemesi mahiyetindeki işbu yayın içeriğinde, başta hedefte sapma olmak üzere, bu konu ile ilgili çeşitli sorunların gündeme geldiği  Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 14.9.2023 tarihli ve E. 2022/10150, K. 2023/5318 sayılı Kararına konu teşkil eden olayla ilgili hukukî değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Devamını Oku →
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADALET KOMİSYONU’NDA GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN 16.2.2024 TARİHLİ VE 2/2023 ESAS SAYILI KANUN TEKLİFİ İLE TÜRK CEZA KANUNU’NDA YAPILMASI ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLERE İLİKŞİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMEM

İşbu yayın içeriğinde TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmesine başlanan 16.2.2024 tarihli ve 2/2023 Esas sayılı Kanun Teklifi ile Türk Ceza Kanunu’nda yapılması önerilen değişikliklerle sınırlı olarak maddî ceza hukuku bakımından değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Devamını Oku →
CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ ÜZERİNE ŞAHSIMLA YAPILAN VE KRT TELEVİZYONUNDA 18.02.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN RÖPORTAJIN METNİDİR

İşbu yayının içeriğini, Can ATALAY’ın milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine, gazeteci Can BURSALI’nın şahsımla yaptığı ve KRT televizyonunda 18.02.2024 tarihinde yayımlanan röportajın metni oluşturmaktadır. 

Devamını Oku →
KUR’AN’DAKİ TANIKLIK VE YEMİNLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN GÜNÜMÜZ HUKUK ANLAYIŞINA AKTARILMASI

Bu yayının içeriği, Kur'an'daki tanıklık ve yeminle ilgili hükümlerin günümüz hukuk anlayışına aktarılması konusunda bir deneme çalışmasıdır.   

Devamını Oku →
Ankara HBV Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktora Yeterlik Yazılı Sınavında (15.1.2024) sorulan 3. ve 4. sorular ve cevapları

İşbu yayının içeriğini, Ankara HBV Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktora Programına devam eden öğrencilerle ilgili olarak 15 Ocak 2024 tarihinde yapılan yazılı sınavda sorulan Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 5.6.2023 tarihli ve E. 2020/11090, K. 2023/4130 sayılı kararıyla ilgili sorular ve cevapları oluşturmaktadır.

Devamını Oku →
Ankara HBV Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktora Yeterlik Yazılı Sınavında (15.1.2024) sorulan 2. soru ve cevabı

İşbu yayının içeriğini, Ankara HBV Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktora Programına devam eden öğrencilerle ilgili olarak 15 Ocak 2024 tarihinde yapılan yazılı sınavda sorulan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 7.12.2023 tarihli ve E. 2023/8455, K. 2023/7663 sayılı kararıyla ilgili soru ve cevabı oluşturmaktadır.   

Devamını Oku →
ANKARA HBV ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Dersi Ara Dönem SINAVI (08.01.2024, 14.30) Soru ve Cevapları

Bu yayın içeriğini, Ankara HBV Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 08.01.2024 tarihinde saat 14.30 itibarıyla yapılan CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERSİ ARA SINAVI Soru ve Cevapları (CEVAP ANAHTARI) oluşturmaktadır. 

Devamını Oku →
ANKARA HBV ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ ARA DÖNEM SINAVI (08.01.2024, 08.30) Soru ve Cevapları

Bu yayın içeriğini, Ankara HBV Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 08.01.2024 tarihinde saat 08.30 itibarıyla yapılan CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ ARA SINAVI Soru ve Cevapları (CEVAP ANAHTARI) oluşturmaktadır.  

Devamını Oku →
Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku Sempozyumu Genel Değerlendirme ve Sonuç Raporunun TCK, m. 220, f. 6 İle İlgili Kısmı

İşbu yayın içeriğinde,  Türkiye Bilimler Akademisi ve çeşitli Üniversitelerin işbirliği ile 28 ilâ 30 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku Sempozyumunda sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalar dikkate anılarak hazırlanan Sempozyum Genel Değerlendirme ve Sonuç Raporunun TCK, m. 220, f. 6 hükümlerine ilişkin kısmı yer almaktadır. Söz konusu Sempozyumun kitaplaştırma sürecinin henüz devam etmekte olmasına rağmen, bu hükümlerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sebebiyle ve iptal kararının bugünkü (8.12.2023 tarihli) Resmi Gazetede yayımlanması üzerine, Raporun ilgili kısmı önceden yayımlanmıştır. 

Devamını Oku →
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN CEMAL KAŞIKÇI OLAYI İLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER

İşbu makalede, Anayasa Mahkemesi’nin 10.5.2023 tarihli ve BB. 2022/53952 sayılı Kararına (RG: 25 Ekim 2023-32350) konu teşkil eden olayla ilgili tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Devamını Oku →
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NE VE YARGITAY’A ÇAĞRI MAHİYETİNDE BİLGİ NOTU

İşbu BİLGİ NOTU mahiyetindeki makalede, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin şahsım hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine, hukukî değerlendirmeler yapılmıştır.  

Devamını Oku →
Sayın Cumhurbaşkanı’na arz edilmek üzere, hazırlanmış olan BİLGİ NOTU

İşbu BİLGİ NOTU, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir hak ihlali kararının tanınmamasına, yani bu karara uyulmamasına dair kararı ile bu karar sebebiyle Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeleri hakkında bulunulan suç duyurusu karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda açıklamalar içermektedir. 

Devamını Oku →
ANAYASA MAHKEMESİ’YLE YARGITAY ARASINDA YAŞANAN YARGI KRİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

İşbu çalışma, "Anayasa Mahkemesi’yle Yargıtay arasında yaşanan YARGI KRİZİ ve Çözüm Önerisi" başlıklı Bilgi Notudur. 

Devamını Oku →
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yüksel Yalçınkaya-Türkiye Kararı Üzerine Değerlendirmeler

İşbu makalede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 26.9.2023 tarihli ve 15669/20 Başvuru sayılı (Yüksel Yalçınkaya/Türkiye) kararı ile ilgili tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Devamını Oku →
TERÖR ÖRGÜTÜNE MENSUBİYET BAĞLAMINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU ÜZERİNE

İşbu makale, halen tutuklu bulunan ve hakkında "terör örgütü"ne mensubiyet dolayısıyla mahkûmiyet hükmü kurulmuş olan bir kişinin (“hüküm özlü tutuklu”nun tutukluluk sürecinde terör örgütünden ayrıldığı yönünde bulunduğu beyanlarının samimiyetinin test edilmesi hususunda şahsıma yöneltilen soruya verdiğim cevaptan ibarettir.

Devamını Oku →
“TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI” YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU SORUNU ÜZERİNE

İşbu makalede, Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ek m. 31 hükmüyle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Devamını Oku →
“MİLLİ GÜVENLİK BAKIMINDAN TEHLİKELİ YAPI, OLUŞUM VEYA GRUPLAR” ÜZERİNE

İşbu makalede, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde çıkarılan KHK’ler ve bu KHK’leri kanunlaştıran Kanunlarla, terör örgütünün yanı sıra ve terör örgütü ibaresinden ayrı olarak, hukuk literatürümüze ithal edilen Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplar” ibaresinin içeriğine yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.

Devamını Oku →
“TERÖR ÖRGÜTÜYLE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE OLMAK” NE DEMEKTİR?

İşbu makalede, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde çıkarılan 690 sayılı KHK ve bu KHK'yi kanunlaştıran 7077 sayılı Kanunla mevzuatımıza giren, bir kamu görevinden çıkarma yaptırımı uygulanmasını gerektiren ve dolayısıyla, kamu görevine alınmaya engel olan bir fiil olarak "terör örgütüyle eylem birliği içinde olmak" ibaresi üzerine açıklamalarda bulunulmuştur.  

Devamını Oku →
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ FİNAL SINAVI (12.06.2023, Saat 8.30) SORU VE CEVAPLARI

İşbu çalışma, 12.06.2023 tarihinde yapılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı soru ve cevaplarından ibarettir.

Devamını Oku →
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERSİ FİNAL SINAVI (12.06.2023, Saat 14.30) SORULAR VE CEVAPLARI

İşbu metin, 12.06.2023 tarihinde yapılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Final Sınavının soruları ile cevap anahtarıdır. 

Devamını Oku →
CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN HÜKÜMLÜYE VASİ TAYİNİ SORUNU ÜZERİNE

İşbu makalede, Anayasa Mahkemesi’nin 22.3.2023 tarihli ve E. 2022/105, K. 2023/54 sayılı Kararı (RG: 23 Haziran 2023-32230değerlendirilmiştir.

Devamını Oku →
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KONUSU UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN MÜSADERESİ KARARI VE İNFAZI USULÜNE İLİŞKİN MUHTASAR AÇIKLAMA

12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 20. maddesinde 28.3.2023 tarihli 7445 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, el konulan uyuşturucu veya uyarıcı maddenin henüz soruşturma aşamasında iken de müsaderesine karar verilebilmesinin yolu açılmıştır. İşbu muhtasar makale, bu düzenleme çerçevesinde gerçekleştirilecek uygulamaya ışık tutmak amacıyla kaleme alınmıştır. 

Devamını Oku →
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 1.12.2022 TARİHLİ VE 2018/2540 SAYILI KARARINA KONU TEŞKİL EDEN OLAYLA İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER

İşbu makalede, Anayasa Mahkemesi’nin 1.12.2022 tarihli ve 2018/2540 sayılı Kararına konu teşkil eden olay bağlamında,  kolluk görevlisinin elan gerçekleşmekte olan saldırıyı etkisiz kılmak ya da suçüstü halindeyken kaçmaya çalışan ve kimliği henüz belli olmayan kişiyi yakalamak amacıyla silah kullanırken üçüncü bir kişinin ölümüne sebebiyet vermesi dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğu ile ilgili hukuki değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Devamını Oku →
ANKARA HBV ÜNİVERSİTESİ CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DOKTORA PROGRAMI DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAVI (23.01.2023) SORU VE CEVAPLARI

İşbu metin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktora Programı Doktora Yeterlik Yazılı Sınavında (23.01.2023) sorulan soruların cevap anahtarıdır.

Devamını Oku →
ANKARA HBV ÜNİVERSİTESİ CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DOKTORA PROGRAMI SUÇ TEORİSİ DERSİ BİTİRME SINAVI (2-5 Ocak 2023) SORU VE CEVAPLARI

İşbu yayının konusunu, Ankara HBV Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ceza ve ceza Muhakemesi Hukuku Doktora Programında tarafımdan verilen Suç Teorisi dersi ile ilgili  bitirme sınavında sorulan sorular ve cevapları oluşturmaktadır.

Devamını Oku →
KOLLUĞUN SİLAH KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI DOLAYISIYLA SORUMLULUK

İşbu makalede, Anayasa Mahkemesi’nin 25.5.2022 tarihli ve 2019/33136 BB sayılı Kararı özetlenmiştir. 


Devamını Oku →
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.12.2022 tarihli ve E. 2021/418, K. 2022/616 sayılı Mahkûmiyet Hükmüne İlişkin Hukukî Değerlendirmeler

İşbu makalede, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.12.2022 tarihli ve E. 2021/418, K. 2022/616 sayılı mahkûmiyet hükmünün hukukî değerlendirmesi yapılmıştır. 

Devamını Oku →
KILIK VE KIYAFET SERBESTİSİ VEYA “BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI” ÜZERİNE BİR HUKUKÎ DEĞERLENDİRME

İşbu çalışma, malum 28 Şubat (1997) sürecinde Türkiye'de üniversitelerde öğrenim gören kız öğrencilerin başörtülü olmaları sebebiyle öğrenim hakkından yoksun bırakılmaları yönündeki uygulamalar bağlamında "Vakur ALPEREN" müstear adıyla yapmış bulunduğum hukuki değerlendirmeleri içeren ve "BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ" adıyla bastırılarak dağıtılmış olan kitapçık metnidir. 

Devamını Oku →
BOŞANMAYA İLİŞKİN KUR’AN HÜKÜMLERİNİN GÜNÜMÜZ HUKUK ANLAYIŞINA AKTARILMASI

İşbu makalede, İlâhî Öğretinin boşanmaya ilişkin hükümlerinin günümüz hukuk anlayışına aktarılmasına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur. 

Devamını Oku →
YEMİN İLE İLGİLİ KUR’AN HÜKÜMLERİNİN GÜNÜMÜZ HUKUK ANLAYIŞINA AKTARILMASI

İşbu makalede, Kur’an'daki yemine ilişkin hükümlerin günümüz hukuk anlayışına aktarılmasına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.  

Devamını Oku →
KOLLUĞUN SİLAH KULLANMA YETKİSİ Bağlamında Anayasa Mahkemesinin 19.10.2022 tarihli ve 2019/30009 Bireysel Başvuru sayılı Kararı Üzerine

İşbu Makalede, kolluğun silah kullanması sonucunda gerçekleşen ölüm dolayısıyla başlatılan soruşturmada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak etkin soruşturma yapılmış olup olmadığı hususlarında Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmelere işaret edilmiştir.  

Devamını Oku →
ABDULLAH ÖCALAN’NIN AVUKATLARI İLE GÖRÜŞMESİ BAĞLAMINDA CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU

İşbu makalede, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 16.4.2013 tarihli ve E. 2011/10124, K. 2013/6007 sayılı kararına konu teşkil eden olayla bağlantılı olarak, hükümlü Abdullah Öcalan'ın, ceza infaz kurumunda bulunmasına rağmen, irtibatını devam ettirdiği PKK terör örgütünün yöneticilerine ve sair mensuplarına kendisiyle görüşme yapan avukatlar aracılığıyla mesaj ve talimatlar iletmesinin ceza hukuku sorumluluğu üzerine hukukî değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Devamını Oku →
CEZASINI İNFAZ KURUMUNDA ÇEKMEKTE OLAN HÜKÜMLÜNÜN VEYA TUTUKLUNUN AVUKATLA GÖRÜŞMESİNİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ SORUNU

İşbu makalede, İnfaz Kanunu, m. 59 hükümleri ile Anayasa Mahkemesinin 24.7.2019 tarihli ve E. 2018/73, K. 2019/65 sayılı Kararının bu hükümlerle ilgili kısımlarının hukuki değerlendirmesi yapılmıştır. 

Devamını Oku →
BİLİRKİŞİ RAPORU, Ermenek Maden Kazası

Bu yayının içeriğini, 28.10.2014 tarihinde Ermenek’te meydana gelen 18 kişinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili olarak ceza hukuku sorumluluğunun tespiti bağlamında görevlendirilmiş olan, şahsımın da aralarında bulunduğu bilirkişi heyetinin hazırlayıp mahkemeye sunduğu 23.5.2014 tarihli Raporun belirli kısımları oluşturmaktadır. Söz konusu olayla ilgili olarak Raporda adı geçen gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin isimleri yayımlanan metinde anonimleştirilmiş ve kişilerin her birinin ceza hukuku sorumluluğuna ilişkin tespit ve değerlendirmeler metinden çıkarılmıştır.  

Devamını Oku →
İNFAZ SİYASETİNE İLİŞKİN MUHTASAR ÖNERİLER

İşbu muhtasar makalede, infaz siyasetine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 

Devamını Oku →
ANAYASA MAHKEMESİNİN PAMUKOVA TREN KAZASI İLE İLGİLİ KARARI ÜZERİNE

İşbu muhtasar makalede, 22.7.2004 tarihinde Haydarpaşa-Ankara seferini yapan yolcu treninin Pamukova İlçesi sınırlarında raydan çıkması sonucu 38 kişinin öldüğü ve 80'den fazla kişinin yaralandığı olay nedeniyle ceza hukuku sorumluluğu ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Devamını Oku →
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERSİNDE YARARLANILABİLECEK TEMEL KAYNAKLAR

İşbu dosyada, CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER dersinde yararlanılabilecek temel kaynakların listesi yer almaktadır.  

Devamını Oku →
ANKARA HBV ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Dersinde 2022-2023 Öğretim Yılında Haftalar İtibarıyla Anlatılacak Konular

İşbu dosyada, ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesinde okutulmakta olan CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER dersinde 2022-2023 Öğretim Yılında haftalar itibarıyla anlatılacak konular belirlenmiştir.

Devamını Oku →
Anayasa Mahkemesinin ByLock Kullanımı Dolayısıyla Terör Örgütü Üyeliği Suçundan Mahkumiyetle İlgili Bireysel Başvuru Kararının Değerlendirilmesi
Bir Yolsuzluk Örneği Oluşturan Olayla İlgili Olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Bir Kararı Üzerine Değerlendirmeler
“Yolsuzluk” Kavramı Üzerine
SATMAK İÇİN TEMİN EDİLMİŞ OLAN UYUŞTURUCU MADDENİN PARÇLARA BÖLÜNEREK, SATIŞA ARZ EDİLMESİ VE SATILMASI HALİNDE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU
ÇOCUĞUN ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİNİN PAYLAŞILMASI DOLAYISIYLA CEZA SORUMLULUĞU
15 Temmuz 2016 Tarihli “Darbe Teşebbüsü” Suçunun Akabinde İlan Edilen Olağanüstü Hal Sürecinde Çıkarılan KHK Düzenlemeleri ile Uygulamanın Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AKTÜEL HÜKÜMLÜ İSTATİSTİKLERİ ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
YAĞMA SUÇU İLE İLGİLİ İÇTİMA SORUNU VE YARGITAY UYGULAMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
Ceza Hukuku Genel Hükümler Final Sınavı Soru ve Cevapları
CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DOKTORA YETERLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI
ISRARLI TAKİP SUÇU ÜZERİNE HUKUKÎ DEĞERLENDİRMELER
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN TASARAYARAK İŞLENMESİ VE SUÇ ORTAKLARININ SORUMLULUK STATÜLERİ
SUÇÜSTÜ HALİ, YAKALAMA, ARAMA, KANUNA AYKIRI DELİL SORUNU ÜZERİNE
ENSEST İLİŞKİ BAĞLAMINDA RIZA SORUNU, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2.3.2022 tarihli E. 2021/20368, K. 2022/1848 sayılı Kararı Üzerine Hukukî Değerlendirmeler
CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SORUNU, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 10.5.2022 tarihli ve E. 2021/5283, K. 2022/2591 sayılı Kararı üzerine Değerlendirmeler – II
Anayasa Mahkemesi'nin 2.3.2022 tarihli ve 2018/20321 Bireysel Başvuru sayılı Kararının İLTİSAK İbaresi Bağlamında Değerlendirmesi
CUMHURBAŞKANINA HAKARET, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 10.5.2022 tarihli ve E. 2021/5283, K. 2022/2591 sayılı Kararının Değerlendirilmesi
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI REJİMLERİ SEMPOZYUMU
Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 6.4.2022 tarihli ve K. 2022/5098 sayılı Kararına İlişkin Değerlendirmelerim
Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 11.4.2022 tarihli ve K. 2022/5430 sayılı Kararına İlişkin Değerlendirmelerim
KUR’AN ANLATIMLARINDAN NUH VE TOPLUMU ÜZERİNE TESPİTLER
Anayasa Mahkemesinin İfade Hürriyeti Bağlamında Verdiği 15.3.2022 tarihli ve 2019/2593 Bireysel Başvuru sayılı Kararı ile İlgili Tespit ve Değerlendirmelerim
Malum Gezi Davasındaki Mahkûmiyet Hükmü Üzerine
Anayasa Mahkemesinin İfade Hürriyeti Bağlamında Verdiği 15.3.2022 tarihli ve 2016/25640 Bireysel Başvuru sayılı Kararı ile İlgili Tespit ve Değerlendirmelerim
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK
ZORUNLULUK HALİNE İLİŞKİN KUR’AN HÜKÜMLERİNİN GÜNÜMÜZ HUKUK ANLAYIŞINA AKTARILMASI SORUNU
TÜRKİYE’NİN CEZA İNFAZ KURUMU İSTATİSTİK VERİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
ANAYASA MAHKEMESİNİN 2.5.2019 TARİHLİ VE 2016/50978 BİREYSEL BAŞVURU SAYILI KARARI ÜZERİNE HUKUKÎ DEĞERLENDİRMELER
KUR’AN’DAKİ CEZA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN GÜNÜMÜZ HUKUK ANLAYIŞINA AKTARILMASI
ANAYASA MAHKEMESİNİN, USULÜNE GÖRE ÜSTLENİLMİŞ OLAN BİR KAMU GÖREVİNDEN ALINMA DOLAYISIYLA HAK İHLALİ İLE İLGİLİ KARARI ÜZERİNE HUKUKÎ DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ AŞ’NİN YÖNETİM ORGANLARINDA GÖREV YAPAN KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU
İLTİSAK İbaresi ile İlgili Bilgi Notu
MİLLİ GÜVENLİK BAKIMINDAN TEHLİKELİ “YAPI, OLUŞUM VEYA GRUP”A İLTİSAK SORUNU ÜZERİNE
İLÂHÎ ÖĞRETİ VE SORUMLULUK BİLİNCİ
YARGITAY 6. CEZA DAİRESİNİN ÇEŞİTLİ KARARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER - II
YARGITAY 6. CEZA DAİRESİNİN ÇEŞİTLİ KARARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN DOLAYLI FAİLLİK SURETİYLE İŞLENMESİ
İlâhî Öğreti ve Dua
Hırsızlık Suçuna Teşebbüs
Hırsızlık Suçunun, Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından Yararlanılarak İşlenmesi
indyturk.com adlı internet yayın organı yetkililerinin bana yönelttikleri yazılı sorulara verdiğim cevaplar
“İLTİSAK” İBARESİ ÜZERİNE
CUMHURBAŞKANINA HAKARET
KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK YAYILMASI
KASTEN YARALAMA SUÇUNUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ DOLAYISIYLA SORUMLULUK
İNFAZ KURUMUNA UYUŞTURUCU MADDE SOKMA VEYA İNFAZ KURUMUNDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA DOLAYISIYLA CEZA SORUMLULUĞU
ÖLÜMLE SONUÇLANAN KASTEN YARALAMA DOLAYISIYLA CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU
İLÂHÎ ÖĞRETİ VE BİLGİ
GENEL OLARAK HAKARET VE CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMLELER
KOLLUĞUN SİLAH KULLANMA YETKİSİ VE TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME SUÇU
MAHKÛMİYETE BAĞLI OLARAK HEKİMLİK MESLEĞİNİ İCRADAN YASAKLANMA
CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SUÇ TEORİSİ DERSİ FİNAL SINAVI SORUSU
ANAYASA MAHKEMESİNİN PAMUKOVA TREN KAZASI DOLAYISIYLA AÇILAN CEZA DAVASI İLE İLGİLİ TESPİT VE DEĞERLENDİRMELERİ
ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUĞUN TESPİTİ
GIYAPTA HAKARET SUÇU BAĞLAMINDA OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTI OLARAK İHTİLÂT
İKİ TARAF ARASINDA ÇIKAN KARŞILIKLI SİLAHLI ÇATIŞMADA, TARAFLARLA İLGİSİ OLMAYAN BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI SORUMLULUK
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN BİR KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DOKTORA PROGRAMI DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAVI Soru ve Cevapları (17.12.2021)
Türk Lirasının Yabancı Paralar Karşısındaki Süregelen Değer Kaybı İle İlgili Açıklamalarıma ERİŞİMİN ENGELLENMESİ Kararı Üzerine
HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİNDE SINIRIN AŞILMASI İle İlgili Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirmeler
İNTİHARA YÖNLENDİRME Suçu İle İlgili Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirmeler
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kasten öldürme suçuna ilişkin K. 2020/239 sayılı kararının değerlendirilmesi
Yargıtay 1. Ceza Dairesinin K. 2015/3870 sayılı kararının konusunu oluşturan olayla ilgili tespit ve değerlendirmeler
Anayasa Mahkemesi’nin 13.10.2021 tarihli ve E. 2020/91, K. 2021/73 sayılı Kararı Üzerine Hukukî Değerlendirmeler II
Anayasa Mahkemesi’nin 13.10.2021 tarihli ve E. 2020/91, K. 2021/73 sayılı Kararı Üzerine Hukukî Değerlendirmeler
Osmanlı'da Para Vakıfları Uygulaması İle İlgili Bir Makale Değerlendirmesi
ANAYASA MAHKEMESİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAĞLAMINDA VERDİĞİ KARARLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersi Vize Sınav Soru ve Cevapları
YARGITAY CEZA GENEL KURULU'NUN GERÇEKLİKLE BAĞDAŞMAYAN BİR KARARI ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER
YARGITAY 15. CEZA DAİRESİNİN ZORUNLULUK HALİNE İLİŞKİN BAZI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SERİ MUHAKEME USULÜNDE HÜKMOLUNACAK CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı Suçları İle İlgili Yargıtay Kararı
Görünüşte İhmalî Suçlarla İlgili Yargıtay Kararı
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMANIN TİCARET VEYA KULLANMA AMACI AYRIMINA İLİŞKİN KRİTERLER
TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULAMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
TAKSİRLİ SUÇLARDA KUSURLULUK SORUNU, YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
İhmalî Suç Teorisi
ZİNÂ FİİLİ VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU
Cinsel Saldırı Suçunda Rızanın Hukukî Mahiyeti İle İlgili Değerlendirmeler
Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Suçu ile İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı Üzerine Değerlendirmeler
Cinsel Taciz Suçuna İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

İşbu makalede Yargıtay'ın cinsel taciz suçuna ilişkin çeşitli kararları değerlendirilmiştir. 

Devamını Oku →
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu İle İlgili Yargıtay 14. Ceza Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirmeler
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu ve İhmalî Davranışla İşlenen Kasten Öldürme Suçu İle İlgili Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Kararı Üzerine Değerlendirmeler
TİCARİ TAKSİCİLİK HİZMETLERİ KANUNU Taslağı
ANAYASA MAHKEMESİNİN “SORUMSUZLUK” SORUNU İLE İLGİLİ İKİ KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
TOPLUMSAL UZLAŞMA KANUNU Taslağı
HÜKÜMLÜNÜN CEZA İNFAZ KURUMUNDA İNTİHARI DOLAYISIYLA CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU
CEZA HUKUKU DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI GİRİŞ SINAVI (2021.09.02) SORU VE CEVAPLARI
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİNİN HUKUKİ MAHİYETİ, MASAK’IN ROLÜ, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER
BİR SUÇA İLİŞKİN HAZIRLIK HAREKETLERİNE MUTTALİ OLMASINA RAĞMEN BU SUÇUN İŞLENMESİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK OLARAK GEREKENİ YAPMAYAN İSTİHBARAT GÖREVLİSİNİN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU
15 TEMMUZ (2016) “DARBE TEŞEBBÜSÜ”NÜN ÖNLENMEMESİ DOLAYISIYLA CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin “28 ŞUBAT KARARI” İle İlgili Hukuki Değerlendirmeler (tekrar)
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin “28 ŞUBAT KARARI” İle İlgili Hukuki Değerlendirmeler
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin “28 ŞUBAT KARARI”
Ankara HBV Üniversitesi, CEZA HUKUKU Doktora Programında verilen EKONOMİK ÇIKAR AMACIYLA İŞLENEN SUÇLAR dersi sınavı sorusu,
“COVID-19” SALGININA KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN HUKUKİLİĞİ VE ETKİNLİĞİ SORUNU
TERÖRİZMİN VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU
YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN BİR KARARINA KONU TEŞKİL EDEN, ZORUNLULUK HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM FİİLİ İLE İLGİLİ MUHTASAR DEĞERLENDİRME - II
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TERÖRİZMİN VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI İLE İLGİLİ İKİ KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRLMELER
ANADİLİ HAKKINA İLİŞKİN YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
PKK’NİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYAN BİR YARGITAY KARARI
TÜRKİYE’DE HUKUK ÖĞRENİMİ SORUNU ÜZERİNE
HASAN CEMAL’İN “t24.com.tr” İNTERNET GAZETESİNDE “KÜRT SORUNU NOTLARI” ANA BAŞLIĞIYLA YAYIMLADIĞI MAKALELERE İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER
HAZRETİ MUSA’NIN YAŞADIĞI TOPRAKLARDAN İZLENİMLER
MALUM “GARA OPERASYONU” İLE İLGİLİ OLARAK ADLİ SORUŞTURMA YAPILMASI GEREĞİ ÜZERİNE
15 Yaşında İken Girdiği Sınavda Gösterdiği BAŞARI Dolayısıyla TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ Olmakla Suçlanan Bir ÖĞRENCİ İle İlgili HUKUKİ MÜTALAA
ÇOCUK HAKKINDA VERİLEN TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK VEYA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇUNDAN MAHKÛMİYET HÜKMÜ İLE İLGİLİ OLARAK YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN BİR KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Doktora Yeterlik Sınav Sorusu ve Cevap Anahtarı
“ZORUNLU AŞI” UYGULAMASI SORUNU ÜZERİNE
4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
GEREKLİ TIBBİ MÜŞAHEDE VE TEDAVİNİN YAPILMAMASI SONUCU GERÇEKLEŞEN ÖLÜMDEN DOLAYI CEZAÎ SORUMLULUK, YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN BİR KARARI ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER
ZEKÂ GERİLİĞİ OLAN KİŞİLERİN CİNSEL İSTİSMARININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR
YALAN TANIKLIK SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
Ceza Hukuku Genel Hükümler Vize Sınavı (2020.11.26) Soru ve Cevapları
Karşılaştırmalı Hukukta EKONOMİK SUÇLAR Uluslararası Sempozyumu, SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Raporu
YARGITAY 14. CEZA DAİRESİNİN İKİ KARARI ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER
AKRAN ÇOCUKLAR ARASI CİNSEL BİRLİKTELİK VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU SORUNU, TÜRK UYGULAMASINDAN ÖRNEKLER
19.10.2020 TARİHLİ KARAR GAZETESİNDE YAYIMLANAN MÜLAKATTA, SAYIN TAHA AKYOL’UN ŞAHSIMA YÖNELTTİĞİ SORULAR VE CEVAPLARI
ANAYASA MAHKEMESİNİN ENİS BERBEROĞLU BİREYSEL BAŞVURU KARARI ÜZERİNE EK DEĞERLENDİRMELER
ENİS BERBEROĞLU’NUN BİREYSEL BAŞVURUSU ÜZERİNE ANAYASA MAHKEMESİNİN VERDİĞİ HAK İHLALİ KARARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER
YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN BARO SEÇİMLERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN KARARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINI OLUŞTURACAK KİŞİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK SEÇİMLERİN ENGELLENMESİ DOLAYISIYLA CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
GEREKÇESİ YAZILMAMIŞ “KARAR” AÇIKLAMASI ÜZERİNE
Covid-19 Salgını Dolayısıyla Alınan Tedbirlerin Hukuki Dayanağı Üzerine Düşünceler
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Bir Kararına Konu Teşkil Eden, Zorunluluk Halinde Gerçekleştirilen Terör Örgütüne Yardım Fiili ile İlgili Muhtasar Değerlendirme
“COVID 19” Salgını ile İlgili Karantina Tedbirlerine Uymama Dolayısıyla Ceza Hukuku Sorumluluğu
Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs, Suçluyu Kayırma ve Rüşvet Suçlarına İlişkin Bir Olay Üzerine Hukuki Tespit ve Değerlendirmeler
“İzinli” Olarak İnfaz Kurumu Dışına Çıkarılan Hükümlünün Süresinde İzinden Dönmemesi Halinde Ceza Hukuku Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesi Kararının Değerlendirilmesi
Cinsel Suçlarla İlgili Olarak Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanabilirliği Konusunda İki Örnek Yargıtay Kararı Üzerine Değerlendirmeler
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti ile Seyahat Hürriyeti Bağlamında ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ
Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Meşru Savunma Halinin Varlığını Kabul Eden İki Ayrı Olaya İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dava Zamanaşımını Kesme Sebeplerinin Sirayetiyle İlgili Yeni Tarihli Bir Kararının Değerlendirilmesi
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim ve Denetim Organlarında Görev Yapan Kişilerin Hukuki Statüsüne ve Sorumluluk Rejimine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler
Beden Muayenesi, Vücuttan Biyolojik Örnek Alma, Moleküler Genetik İnceleme ve DNA Verilerinin Muhafazası İşlemleriyle İlgili Rıza ve Yetki Sorunları Üzerine Hukuki Değerlendirmeler
Ceza Hukuku Genel Hükümler Final Sınav Soru ve Cevapları
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bakımından İlgilinin Rızasının Ceza Hukuku Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi
Cinsel Suçlar, Türk Ceza Kanununun Cinsel Suçlara İlişkin Düzenlemelerinin Dayandığı Felsefi Temel, Cinsel Suçlara İlişkin Kanun Hükümlerinin Uygulanmasından Kaynaklanan Sorunlar
MALVARLIĞI ÜZERİNDE MÜLKİYET, BUNA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU
CİNSEL SUÇLAR BAĞLAMINDA, KUR’AN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
İNSAN ÖLDÜRME İLE İLGİLİ KUR’AN HÜKÜMLERİNİN GÜNÜMÜZ CEZA HUKUKU DÜŞÜNCESİNE AKTARILMASI
DAVRANIŞ NORMLARI TEORİSİ, HUKUK VE AHLAK İLİŞKİSİ
Duyurular
Çok Okunanlar

CEZA HUKUKU SİTESİ

Bu sitede Prof. Dr. İzzet Özgenç tarafından kaleme alınmış akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Telif haklarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Yayın içeriklerine ancak bilimsel esaslara uygun olarak atıf yapılabilir.