BİLGİ NOTU: TÜRK CEZA KANUNU’NA EKLENMEK İSTENEN “DİĞER FAALİYETLER” BAŞLIKLI 339/A MADDESİ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER

İşbu yayın içeriğinde, Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılmakta olan bir kanun teklifi hazırlığında Türk Ceza Kanunu’nda "Diğer faaliyetler" başlıklı 339/A maddesi ile yapılmak istenen yeni bir suç tanımı ve bu suç tanımı ile bağlantılı yeni hükümlere ilişkin hukuki değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Devamını Oku →
ALLAH’IN CEZALANDIRMASI YÖNÜNDEKİ İNANCA RAĞMEN, DEVLETİN CEZALANDIRMASININ GEREKLİLİĞİNE DAİR

İşbu makalenin içeriğini, işlediği suç dolayısıyla insanın Allah tarafından cezalandırılacağı yönündeki genel kabul gören inanış karşısında ayrıca devlet gücü kullanılarak cezalandırmaya gerek olup olmadığı yönünde maruz kaldığım soruya cevap olarak yaptığım açıklamalar oluşturmaktadır. 

Devamını Oku →
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 10.10.2022 tarihli ve E. 2021/38551, K. 2022/19186 sayılı Kararı Üzerine Hukuki Değerlendirmeler

İşbu yayın içeriğinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen yabancının istihdamı dolayısıyla, başta göçmen kaçakçılığı suçu olmak üzere, ceza hukuku sorumluluğu bağlamında çeşitli sorunlar, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun konuya ilişkin kararları dikkate alınarak tartışılmıştır. 

Devamını Oku →
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 26.9.2017 Tarihli ve E. 2015/15915, K. 2017/6715 Sayılı Kararına Konu Olan Olayla İlgili Hukuki Sorunlar

İşbu yayın içeriğinde, başta farklı görevlerde bulunan çok sayıda kişinin birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermekten dolayı ceza hukuku sorumluluğu olmak üzere, bu konu ile ilgili çeşitli sorunların gündeme geldiği Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 26.9.2017 tarihli ve E. 2015/15915, K. 2017/6715 sayılı Kararına konu olan olay, bu olayla ilgili olarak mercilerin çözüm şekilleri ve çözümlenmesi gereken hukuki sorunlar tespit edilmiştir. Doktora dersi çalışma konusu olan bu olayla ilgili hukuki değerlendirmeler, bilahare yayımlanacaktır. 

Devamını Oku →
Duyurular
Çok Okunanlar