Yükleniyor...

Yükleniyor..

TÜRK CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER, Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku, 18. bası, Ankara, Eylül 2022.


Kitabın onsekizinci basısında, Yargıtay içtihatlarıyla yeni gelişen uygulamamız mümkün olduğunca gözönünde bulundurulmuş ve mevzuatta yapılan değişiklikler çerçevesinde özellikle infazla ilgili açıklamalar, güncellenmiştir.

Keza, kitap içeriğindeki yeri değiştirilen ihmali suçlara ilişkin açıklamalar büyük ölçüde yenilenmiş ve geliştirilmiştir.

Eserde, yeni TCK hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun güncel Kararlarının irdelenmesine, büyük yer verilmiştir.

Kitabın son basısından itibaren yeni basısı yapılana kadarki süreçte ceza hukuku alanında özellikle Yargıtay uygulamaları itibarıyla meydana gelen gelişmelere ilişkin değerlendirmelerim, güncel bir şekilde izzetozgenc.com internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu değerlendirmeler, bilahare kitabın yeni basısına aktarılmaktadır.

Esere yönelik eleştirilerin şahsıma ait oezgenc@gmail.com elektronik posta adresine gönderilmesi, beni çok memnun edecektir.

Başta Sayın Koray SEÇKİN olmak üzere, eserin basılmasında emeği geçen SEÇKİN Yayıncılık AŞ çalışanlarına teşekkür ederim.

Eserin Türk ceza hukuku düşüncesine katkıda bulunması dileklerimle,

 


Çok Okunanlar

CEZA HUKUKU SİTESİ

Bu sitede Prof. Dr. İzzet Özgenç tarafından kaleme alınmış akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Telif haklarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Yayın içeriklerine ancak bilimsel esaslara uygun olarak atıf yapılabilir.